Обикновена Табла

обикновена табла

Рейтинг

Average: 3.5 (75 votes)

Информация за Обикновена Табла

Обикновенна Табла

Подредба на пуловете при игра на обикновена табла:

Всеки играч има по 15 пула, които нарежда по следният начин - 2 пула на позиция 24, 5 пула на позиция 13, 3 пула на позиция 8 и 5 пула на позиция 6. Позициите се броят от долният ляв ъгъл на таблата по посока на часовниковата стрелка или позиция 24 например е полето в горният десен ъгъл на таблата.
Двамата играчи нареждат пуловете си така, че там където на единият играч е позиция 24 на другият е позиция 1. Така след като се наредят пуловете те се падат на двамата играчи един срещу друг.

Начин на игра на обикновена табла:

Първият играч върти своите пулове обратно на часовниковата стрелка, а вторият по часовниковата стрелка. Играч може да мести свой пул когато последната позиция на която трябва да стъпи неговият пул е с негови пулове, няма пул или има един пул на противникът. В този случай пулът на противникът се удря и и не може да играе преди да го вкара. За да вкара изкаран пул от играта на табла играчът трябва да хвърли зар, който поставя пулът на позиция от 24 до 19 или от 1 до 6 ( според броенето на противника). Ако всички позиции от 24 до 19 са свободни то играчът не играе докато противникът не освободи поне една позиция.
Защитата на пул се нарича „капия“ - това е положение на два пула един върху друг. Така позицията е заета от играча и пуловете са защитени от удряне. След като всичките 15 пула преминат на позиции от 1 до 6 или от 19 до 24(според броенето на противника) то те започват да се изваждат от играта. Играта печели този играч който първи извади всички пулове от играта. Ако играта приключи преди противникът да е взел най-малко 1 пул то това е „марс“ - играчът спечелил играта печели две точки при тази игра на табла

Add comment

CAPTCHA
Проверка за спам
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.